Rimo motorclub Reglement

 

Reglement Rietmolense Motorclub RIMO                                                                  V2022.1

DOEL VAN DE MOTORCLUB:
De Rietmolense motorclub (RIMO) heeft als doel regelmatig motorritten te organiseren voor haar leden.
RIMO is niet als club aangesloten bij de KNMV.
LIDMAATSCHAP:
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij een van de bestuursleden. Leden mogen meerijden met onze motorritten en met het weekendrit en worden ook toegevoegd aan onze groepsapp.
Leden die de contributie niet hebben voldaan worden uitgeschreven als lid. Leden die niet actief meerijden (minimaal 1x per jaar) kunnen door het bestuur geroyeerd worden.
CONTRIBUTIE:

De contributie bedraagt € 30,00 per jaar. Betaling, jaarlijks voor 1 juli o.v.v. je naam op het volgende bankrekeningnummer van RIMO NL29RABO0307512231.

OPZEGGING LIDMAATSCHAP :
Opzegging geschiedt bij een van de bestuursleden voor 1 november van het lopende jaar.


TOERRITTEN:
Tijdens onze toerritten zijn de volgende regels van kracht.

 • Ritten worden bekend gemaakt via onze groepsapp en/of onze website motorclub-rimo.nl
 • Routes voor onze ritten zijn te downloaden vanaf onze website.
 • Een deelnemer dient lid te zijn van RIMO en in het bezit zijn van een in Nederland geldig rijbewijs (A)
 • Gastrijders dienen zich te melden als meerijder in een tocht, bij een aanwezig bestuurslid of bij de voorrijder en worden 1x toegestaan. Als ze vaker willen rijden, dienen ze zich aan te melden als lid en de contributie te voldoen.
 • Deelnemen aan een toerrit is voor eigen risico, er kunnen geen rechten en plichten geclaimd worden aan de club nog aan de voorrijder
 • Alle kosten zoals b.v. eten, stallingskosten, boetes, brandstof, kosten van veerpont enz. , zijn voor rekening van de deelnemer
 • Vertrek toertochten. De dagritten vertrekken zonder tegenbericht om 9.00 uur en de avondritten vertrekken om 18.30 uur vanaf ons vaste adres, Café van Otten te Rietmolen
  Voor actuele vertrektijden en data raadpleeg onze website motorclub-rimo.nl
 • Het is de verplichting van de deelnemer dat hij/zij zijn motor in technisch goed staat en verzekerd heeft om te kunnen deelnemen aan een toerrit.
 • Het bestuur heeft het recht om een deelnemer te weigeren, of bij wangedrag verzoeken zijn/haar deelname te beëindigen.


WEEKENDRIT:

 • Het weekendrit wordt jaarlijks gehouden van vrijdag tot en met zondag in het 2e weekend van september. De definitieve datum wordt tijdens de jaarlijkse ledenvergadering vastgesteld.
 • Deelname is alleen mogelijk voor actieve leden van RIMO. Deze leden zijn al minimaal vanaf het begin van het desbetreffende jaar lid of zijn inwoner van Rietmolen
 • Opgave voor het weekend kan door een aanbetaling te doen van € 120,- voor 1 juli op het bankrekeningnummer van RIMO.
 • In verband met vooruit te betalen reserveringen is restitutie van de aanbetaling van deelnemers aan het weekendrit niet mogelijk. Uitzonderingen alleen bij zeer dringende redenen. (Overlijden familie in 1e of 2e graad o.i.d.) Bij het niet meegaan kan het voorschot dus niet worden terugbetaald.
 • De totale kosten voor het weekend worden gedeeld en betaald door het aantal deelnemers,
  onder aftrek van het betaalde voorschot.


OVERIGE REGELS:

 • Het bestuur bestaat momenteel uit Harald Tijdhof (Voorzitter), Rob Rupert en Robert Schulte
  Aanstellingen en wijzigingen in het bestuur worden voorgelegd aan de ledenvergadering.
 • In alle gevallen waarin dit regelement niet voorziet beslist het bestuur,
  zo nodig na het horen van de leden.
 • Het bestuur behoudt zich het recht om vooraf aangekondigd af te wijken van het regelement.
 • Eenmaal per jaar wordt een (leden)vergadering gehouden.
 • De bankrekening van RIMO wordt door 2 leden van het bestuur beheerd en door de ander gecontroleerd. De ledenvergadering heeft recht op inzage van de (bank) inkomsten en uitgaven.
 • Het reglement is goedgekeurd door een meerderheid van de leden in de ledenvergadering. Wijzigingen in dit reglement alleen na goedkeuring van meer dan de helft van de op dat moment aanwezige leden in de ledenvergadering.