Motorclub Rimo

Rietmolen

 www.motorclub-rimo.nl

Zondag 2 april hebben we onze eerste rit van het jaar gereden.

Zo'n 20 enthousiaste leden waren op deze mooie vroege voorjaarsdag op komen dagen om mee te rijden.

Rob had een rit uitgezet van ongeveer 150 kilometer door het mooie Gelderse landschap.
De route ging via Winterswijk naar Aalten en Silvolde om daarna weer terug te keren richting Rietmolen.
Tegen half twee was iedereen weer aangekomen bij Cafe van Otten, zodat we begin konden maken met onze jaarlijkse vergaderig.

Harald nam het woord namens het bestuur en de volgende punten werden besproken.

De agenda voor 2017 werd vastgesteld en tevens de datum voor het Weekendrit van 8 tot 10 september

De contributie werd vastgesteld en is met 20 Euro hetzelfde gebleven als vorig jaar.
Deze contributie svp overmaken op het rekeningnummer van Rimo
Ook voor het weekend kun je je alvast aanmelden door 75 euro over te maken op hetzelfde rekeningnummer.

Na de volgende rit op 30 april is er de gelegenheid om otoplastieken aan te laten meten ter bescherming van je gehoor tijdens het motorrijden.
De otoplastieken worden aangemeten door Ben Weites tegen een speciale eenmalige van 65 euro.

Graag wel even aanmelden per email of whatsapp, wanneer je hier gebruik van wilt maken.

Tenslotte was er nog een oproep om een keer een rit aan te leveren die we kunnen rijden.

  

Copyright © 2019, Motorclub Rimo. All Rights Reserved.

Design by: DiabloDesign.eu